Ako sa vyrába EPS...

Čo vlastne to EPS je ?

EPS je skratka z anglického názvu Expanded PolyStyrene, voľne preložené expandovaný polystyrén, u nás tiež nazývaný penový polystyrén.

Polystyrén vzniká polymerizáciou styrénu, výsledkom tohto procesu sú malé biele guľôčky (perly), ktoré obsahujú potrebné množstvo nadúvadla- pentánu a tiež retardér horenia. Takto pripravená surovina putuje na ďalšie spracovanie.

Definicia jednotlivých prvkov:

Sytrén je nenasýtený aromatický uhľovodík, vyskytuje sa vo forme bezfarebnej olejovitej kvapaliny so sladkastou vôňou.

Pentán je nasýtený acyklický uhľovodík, za bežných podmienok sa vyskytuje vo forme bezfarebnej kvapaliny. V prírode vzniká v zažívacích traktoch zvierat alebo pri rozklade rastlinného materiálu.

Retardér horenia pFR je polymérový brómový retardér sa väčšinou skladá z hlavného polymérového reťazca tvoreného z koplymérov SBS alebo ABS. 

Ďalším procesom je predpenenie materiálu. Počas toho procesu sú guľôčky vháňané do vodnej pary a počas tohto procesu zväčšia svoj objem 20 až 50-krát. Predpenený materiál ďalej putuje to vyzrievacieho sila, kde „dozrie“ na ďalšie použitie. Po vyzretí je materiál pripravený na lisovanie či už tvaroviek alebo blokov.

d7cee458-f23b-4cbd-b02a-9c9b41be0ab9jpg

Obr.1 Penový polystyrén- materiál pripravený na predpenenie

93942e4e-4a17-4839-aa81-32675da76a13jpg

Obr.2 Penový polystyrén po vypenení pripravený na použitie

Okrem označenia EPS a penový polystyrén sa tiež môžete stretnúť s pomenovaniami ako stypor, styropor, styrodur, styroflex.