ISOFLATROOF

ISOFLATROOF je tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech. Výrobca aj dodávateľ tohto systému je Agrostyro s.r.o. Zlaté Moravce. 

Čo vlastne ISOFLATROOF je? 

Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém ISOFLATROOF je dodatočná tepelná izolácia a izolácia proti vode vyhotovená kontaktným spôsobom na konštrukcii plochej strechy, z vonkajšej strany objektu, ukončenie je hydroizolačnými pásmi.

Kde môžem ISOFLATROOF použiť? 

Použitie je stanovené pre nové aj existujúce ploché strešné konštrukcie objektov. ISOFLATROOF je systém aplikovateľný na ploché strechy s doskovým termoizolantom EPS (expandovaným polystyrénom) v kombinácii s  monolitickým termoizolantom typu POLITERM (polystyrénový betón). 

Ukončenie systému je hydroizoláciou na báze modifikovaných asfaltov (natavením) alebo hydroizoláciou na báze PVC (mechanicky kotvenou).

Aký je prínos ISOFLATROOF?

– zníženie tepelných strát objektu

– zlepšenie kvality vnútorného prostredia v budove

– zlepšenie tepelnej stability vnútorných priestorov

– zníženie namáhania konštrukcie tepelnou rozťažnosťou

– zabezpečenie vodotesnosti a zabránenie vnikaniu vlhkosti do konštrukcií budovy

– vytvorenie ochrany budovy pred poveternostnými vplyvmi

 

isoflatroof.jpg