Tepelnoizolačné omietky ISOLTECO

ISOLTECO 150

Je tepelnoizolačná omietka, ktorá je zložená z polystyrénových guľôčok prakticky dokonalého guľovitého  tvaru , z preddavkovaných spojív a z špeciálnych aditív. Takto pripravenú zmes stačí len zmiešať s vodou a môže byť aplikovaná ako bežná omietka.

ISOLTECO 150 sa vyznačuje najmä výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami λD= 0,058 W/mK ale tiež radu ďalších výhod ako napr.:

  • eliminuje vznik tepelných mostov
  • má dobré protihlukové vlastnosti ( aj bez použitia dokončovacej vrstvy)
  • vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie (po uschnutí na ňu nemajú  žiaden vplyv dážď, vlhkosť ani vysoké či nízke teploty)
  • po uschnutí môže byť nechaná ako konečná vrstva alebo je na ňu možné nanášať takmer všetky typy dokončovacích vrstiev
  • možné použitie na zateplenie nepravidelných fasád alebo komplikované architektonické prvky
  • môže byť aplikovaná na hrboľaté a zmiešané povrchy
  • môže byť aplikovaná mechanicky alebo strojovo

ISOLTECO Light 110

Je tepelnoizolačná omietka, ktorá je zložená z polystyrénových guľôčok prakticky dokonalého guľovitého  tvaru , z preddavkovaných spojív a z špeciálnych aditív. Takto pripravenú zmes stačí len zmiešať s vodou a môže byť aplikovaná ako bežná omietka, rovnako ako ISOLTECO 150.

Jej najvýznamnejšia výhoda spočíva v hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti, ktorý je λD=0,043 W/mK !!! Len pre porovnanie súčiniteľ pre dosky z expandovaného polystyrénu je 0,034 W/mK a pre dosky z minerálnej  vlny je 0,04 W/mK.

ISOLTECO 150 aj ISOLTECO Light 110 výrobca odporúča nanášať v rozmedzí od 2 cm do 12 cm aby boli zachované deklarované vlastnosti.

omietkypng.jpg