Galéria

Debnenie z EPS pre vežu kostola- Koniarovce 

Podklad pod multifunkčné ihrisko z POLITERMu- ZŠ Topoľčianky

Podklad pod dlažbu z POLITERMu- Nová budova SND, Bratislava

Sanácia sokla a časti steny na dome smútku a kaplnkách krížovej cesty, sanácia pri rekonštrukcii rodinného domu pomocou sanačnej omietky ISOLSAN- Topoľčianky

Vyrezávané klenby z EPS