AGROSTYRO s.r.o.
Priemyselná 9
953 01 Zlaté Moravce
Slovakia

telefón:      +421 37  6422 745
e-mail:        agrostyro@agrostyro.sk

IČO:             34097694
IČ DPH:      SK2020412207
DIČ:             2020412207