O nás

Agrostyro s.r.o. Zlaté Moravce vznikla v apríli 1994 a je v okrese ZM jediný spracovateľ penového polystyrénu (EPS) s dosahom do všetkých susediacich okresov  (LV,NR,ZC,TO,HC...) a v niektorých komoditách pokrýva celú SR.

Najvyšší manažment spoločnosti pracuje vo firme od jej vzniku. Spoločnosť je samostatná hospodárska jednotka s väčšinovým podielom konateľa. Základnou surovinou, ktorá je v spoločnosti spracovávaná vo forme aplikovaného vývoja, cez rôzne technologické metódy spracovania, realizáciu u odberateľov, až po spätný zber a recykláciu, je penový polystyrén.

Výrobný program spoločnosti tvoria presné výlisky prevažne pre obaly spotrebného, nábytkárskeho a železiarskeho tovaru, obaly autosúčiastok a pod. Bloky a dosky z penového polystyrénu pre stavebné a konštrukčné účely , dekoračné a aranžérske výrobky, stavebné zmesi na báze penového polystyrénu a poskytuje aj poddodávky stavebných činností. Všetky výrobné aktivity sú kryté vlastnými zamestnancami.

Spoločnosť pružne reaguje na požiadavky trhu inováciou technologických zariadení , vývojom a výrobou nových zariadení , ako aj nákupom špeciálnych technológií. Cieľovou skupinou sú odberatelia so špeciálnymi požiadavkami a odberatelia so širokým sortimentom výrobkov v malých sériách.

Všetky výrobky sú z vlastného vývoja, prípadne nakúpené licencie. Licenčná zmluva na tepelnoizolačné omietky, tepelnoizolačné a spádovacie potery, ako aj komponenty pre ochranu stavieb pred požiarom a vzlínajúcou vlhkosťou je uzatvorená so združením EDILTECO Grup z Talianska.