Ponúkame kompletnú technológiu pre tepelnoizolačnú a spádovanciu maltu na báze expandovaného polystyrénu a špeciálneho aditíva . Ponúkaná technológia zahŕňa  zariadenie na prípravu a výtlak malty na strechy a podlahy, nákladné vozidlo s hydraulickou plošinou a prívesom a ostatné pomôcky potrebné na realizáciu a nevyhnutnú údržbu. V rámci spolupráce ponúkame sprostredkovanie zákazníkov, potrebný materiál, zaškolenie pracovníkov a technickú podporu.  

Ďalšie informácie na tel.č. +421 905 406 715 alebo e-mail agrostyro@agrostyro.sk

POLITEM Blue