Hľadáme spolupracovníkov (SZČO, firmy), ktorí by mali záujem rozšíriť svoje podnikanie o aplikáciu ľahčeného polystyrén betónu na báze zmesi POLITERM BLUe, ktorá sa skladá z polystyrénovej drte a špeciálneho aditíva E.I.A.

 V rámci spolupráce ponúkame:

  • kompletnú technológiu na miešanie a výtlak polystyrén betónu (potrebné min. 2 osoby)
  • odmena za aplikáciu 12 €/m3 na pracovníka 
  •  sprostredkovanie zákaziek, podpora predaja

POLITERM Blue