eps- waste je granulát získaný recykláciou penového polystyrénu (EPS). Konkrétne ide o proces regranulácie, ktorého cieľom je aby nedochádzalo k tak veľkej deformácii guľôčok. Výsledkom tohto procesu je recyklát, ktorý si vo veľkej miere zachováva pôvodný tvar a tým aj tepelnoizolačné vlastnosti.

Regranulácia je proces pri, ktorom dochádza k trhaniu materiálu nie k jeho drveniu. V našej spoločnosti prebieha tento proces v troch krokoch:

  1. Trhanie- obsluha vhadzuje do zariadenia celé kusy čistých polystyrénových dosiek, prírezov a výliskov z EPS, ktoré sú následne potrhané v drviči
  2. Regranulácie- po trhaní je materiál dopravený do špeciálneho zariadenia kde je triedený na požadovanú veľkosť
  3. Odprašnenie- aj napriek tomu, že pri tomto procese dochádza k oveľa menšiemu prášeniu ako pri klasickom drvení, je potrebné konečný produkt odprašniť. 

Je dôležité aby bol vstupný materiál čistý alebo len minimálne znečistený, silne znečistený materiál, najmä materiál zo stavieb, nebude prijatý na spracovanie. 

Cenník