Gum Gum Spray


  • vrstva izolácie proti krokovému hluku pripravená na použitie priamo na stavbe
  • skladá sa z predmiešaného SBR gumového granulátu a s špeciálne vybraných preddavkovaných spojív
  • balené vo vreciach, pripravené na zmiešanie s ďalším tekutým aditívom
  • vhodné pre strojovú aj manuálnu aplikáciu