EPS – expandovaný polystyrén


- všeobecne známy ako vynikajúci izolant pre kontaktné a odvetrané zatepľovacie systémy domov a budov

- nízka hmotnosť a výborné mechanické aj chemické vlastnosti vhodné pre lepenie a kotvenie na rôzne materiály

- ľahko mechanicky a za určitých podmienok tepelne opracovateľný materiál

- technológia výroby dosiek umožňuje riešiť tvarové prispôsobenie požiadavkám praxe ako súčasť konštrukčných, dekoračných a pod. aplikácií

- slúžia ako vhodný výplňový materiál pri rekonštrukciách a opravách

Vyhlásenie o zhode EPS 70

Vyhlásenie o zhode EPS 100

Cenník