Komponenty obalov


Penový polystyrén EPS vďaka svojím vlastnostiam, najmä kvôli schopnosti tlmiť nárazy, predstavuje ideálne riešenie pre obaly krehkých materiálov, elektroniky, nábytku a vlastne všade tam kde je potrebné ochrániť tovar pred poškodením.  

Obaly vyrobené z EPS sú plne recyklovatelné a môžu byť opäť využité vo výrobnom procese alebo v stavebníctve. 


Lisované komponenty 

- komponenty vyrábame technológiou vysokotlakého vstrekovania polystyrénových guľôčok na parných vákuolisoch

- výlisky majú riadenú objemovú hmotnosť podľa požiadaviek na obal, štandardne sa objemová hmotnosť pohybuje v rozsahu od 20 do 50 kg/m3, v prípade potreby je možnosť aj vyššej objemovej hmotnosti

-lisované obalové komponenty sú vhodné na ochranu elektroniky, nábytku a pod., možnosť výroby komponentov obalov s antistatickou úpravou  

Rezané komponenty

-komponenty rezané priamo z EPS blokov rôznej pevnosti (EPS 50, EPS 70, EPS 100)

- táto technológia výroby obalov je vhodná pre menšie série, pre testovacie série alebo pre prípady veľmi zložitých tvarov

-rezané obalové komponenty na balenie krehkých predmetov zo napr. zo skla, nábytku, ako rôzne deliace roviny a pod.