Polystyrénový betón- POLITERM


-tepelnoizolačná a spádovacia betónová malta vyrobená na báze expandovaného polystyrénu a cementu viazaného špeciálnymi prísadami do kompaktnej vytvrdzovacej hmoty

-je spracovateľný strojne s možnosťou dopravy do výšky cez 40 m, alebo do vzdialenosti až 150 m

-minimálna hrúbka pokládky je 5 cm, sklon a hrúbka spádovania sú prakticky ľubovoľné aj pri sklone podkladu okolo 45°

-uplatňuje sa ako podklad pod hydroizolácie striech, pod podlahové kúrenie, pod asfaltové cesty a záhradné dláždené chodníky, či zámkovú dlažbu, pod priemyselné podlahy, pod dláždené parkoviská a pod.

-je mrazuvzdorný (300 cyklov) vhodný pre priamu aplikáciu bitúmenovej hydroizolácie plameňom


Polystyrénový betón- ISOLCAP


- zmes na báze polystyrénových guľôčok a cementu, v prípade niektorých typov aj piesku a sklených vlákien a špeciálnych aditív

- na získanie polystyrénového betónu stačí pridať už len vodu

- možnosti aplikácie sú rovnaké ako pri zmesi POLITERM Blu

- takto pripravená zmes umožňuje aj aplikáciu pomocou omietacích strojov, čo pri zmesi POLITERM Blu nie je možné 


POLITERM- infolist

POLITERM- vyhlásenie o zhode

Cenník

Cenník- ISOLCAP