Polystyrénový betón- POLITERM


-tepelnoizolačná a spádovacia betónová malta vyrobená na báze expandovaného polystyrénu a cementu viazaného špeciálnymi prísadami do kompaktnej vytvrdzovacej hmoty

-je spracovateľný strojne s možnosťou dopravy do výšky cez 40 m, alebo do vzdialenosti až 150 m

-minimálna hrúbka pokládky je 5 cm, sklon a hrúbka spádovania sú prakticky ľubovoľné aj pri sklone podkladu okolo 45°

-uplatňuje sa ako podklad pod hydroizolácie striech, pod podlahové kúrenie, pod asfaltové cesty a záhradné dláždené chodníky, či zámkovú dlažbu, pod priemyselné podlahy, pod dláždené parkoviská a pod.

-je mrazuvzdorný (300 cyklov) vhodný pre priamu aplikáciu bitúmenovej hydroizolácie plameňom


POLITERM- infolist

POLITERM- vyhlásenie o zhode

Cenník