Vyrezávané tvarovky


Technológiou rezania odporovým drôtom vyrábame bežne 2D a za určitých podmienok 3D tvarované výrobky pomocou CNC kontúrovej rezačky.

Vyrezávame komplikované tvary podľa priloženej technickej dokumentácie, predlohy alebo obrázku ktorý pomocou softvéru upravíme na požadovaný rozmer. Vďaka presnosti rezania je možné poskladať rôzne tvary a rozmery finálneho produktu.

Debnenia

- prvky debnenia pre betonáže rôznych tvarov, stratené debnenia, debnenia aj veľkých konštrukcií

Jadrá štukatérskych prvkov

- lišty, klenby, prvky historických fasád a pod.

Aranžovanie, dekorácie

- kulisy, nadpisy, dekorácie pre rôzne príležitosti (stužková a pod.), podstavce rôznych tvarov na reklamné účely

Iné možnosti použitia

- ochranné obaly, jadrá pre odlievanie kovov do piesku, nástenky, vzdelávacie pomôcky (napr. stavebnice) a mnoho ďalších využití podľa požiadaviek zákazníka