Sprostredkovávame


-kompletnú projekčnú a inžiniersku činnosť

-výpočty, posudky a projekty z oblasti statiky pozemných stavieb

-kompletné tepelno-technické posudky a výpočty objektov určených na zateplenie

-termovízne snímanie a energetický audit objektov

-kompletnú projekčnú a inžiniersku činnosť pre poľnohospodárske komplexy

-realizáciu zateplenia budov kontaktným systémom ETICS

-projekčnú prípravu a realizáciu energeticky výhodných a pasívnych domov


Poskytujeme poradenstvo


-pri návrhu obalov výrobkov zo všetkých priemyselných oblastí, výroby stavebných výrobkov, umeleckých a úžitkových predmetov, rastlinnej a ovocinárskej produkcie a pod., včítane technologickej a výrobnej realizácie

-pri výbere vhodného systému pre zateplenie konkrétneho objektu

-v oblasti rekonštrukcií domov, chalúp, poľnohospodárskych a priemyselných objektov so zameraním na tepelnú izoláciu stropov a striech

-pri riešení spádovania plochých striech včítane ich následného zateplenia a hydroizolácie

-pri návrhu a realizáciu rýchleho a lacného riešenia debnení zložitých tvarov betonárskych konštrukcií (točité schodiská, ozdobné parapety a rímsy, geometricky presne nedefinovateľné tvary konštrukcií atď.)

-pre stavbu pasívnych domov technológiou strateného debnenia z EPS

-pri kompletnom návrhu a realizáciu javiskových scén a aranžérskych kompozícií

-v oblasti separovaného zberu a recyklácie penových polystyrénov


Predávame


-komponenty kontaktných aj odvetraných systémov zateplenia budov

-termoizolačnú omietku ISOLTECO, termoizolačnú a sanačnú omietku ISOLSAN

-termoizolačnnú podlahovú zmes ISOLCAP

-polystyrénové komponenty ľahčeného betónu POLITERM

-stroje pre aplikáciu ľahčeného betónu POLITERM